Nawigacja

Katyń 1940

.

Patronat nad Pomikiem Katyńskim      

    19 kwietnia 2015 r. podczas uroczystości zorganizowanej przez nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku nasze gimnazjum przejęło roczny patronat nad pomnikiem „ Katyń – 1940”. Pierwszym zadaniem, oprócz porządkowania terenu wokół postumentu, było przygotowanie obchodów 76. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

76. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Album foto

    Uroczystość upamiętniająca 76. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę odbyła się  20 września 2015 r. na terenie kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku. Po Mszy Św. z udziałem pocztów sztandarowych i wspaniałego chóru „Via Musica” miała miejsce część artystyczna pod samym pomnikiem, podczas której zebrani goście wysłuchali wystąpień przedstawicieli władz miasta i powiatu otwockiego oraz przemowy Pani Dyrektor naszego gimnazjum. Uczniowie klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych odczytali Apel Poległych, który nadał temu zdarzeniu należny patos. Nasi uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, któremu przyświecało motto z „Ballady wrześniowej” Jacka Kaczmarskiego, a całość zakończyło złożenie kwiatów przez przedstawicieli licznych organizacji i instytucji, m.in. Federacji Rodzin Katyńskich, Stowarzyszenia Klub Twórczego Myślenia czy okolicznych szkół.

Apel poświęcony pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

Album foto

     Dnia 23 września 2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel podczas którego społeczność naszej szkoły uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Uczniowie klas: 2c, 1a, i 1c przygotowali program słowno – muzyczny pod opieką pani M. Czerskiej.  Zebrani wysłuchali wiązanki pieśni patriotycznych i wierszy, uzupełnionych komentarzem prowadzących oraz  prezentacją z archiwalnymi zdjęciami. Na uznanie zasługuje wzorowe zachowanie obecnych na uroczystości uczniów, którzy w ten sposób okazali szacunek pomordowanym w Katyniu.Apel okazał się pouczającą lekcją historii, przybliżył bolesne dzieje polskiego narodu i skłonił do refleksji.

 

UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Album foto

   21 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się uroczystość upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie otwockich szkół, rodzice, pedagodzy, dyrekcja naszego gimnazjum oraz władze miasta. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pani Dyrektor a następnie montażem słowno-muzyczny pt. „Losy Ojczyzny Naszej”, przestawionym przez uczniów z koła teatralnego. Były recytowane wiersze, śpiewane piosenki, prezentowane listy tych, którzy zginęli w Katyniu i ich bliskich, co w sposób szczególny pozwalało uzmysłowić nam ogrom cierpienia tych osób. Nastrój potęgowała muzyka, dźwięk wiolonczeli czy skrzypiec. Mieliśmy okazję obejrzeć głęboko poruszająco część artystyczną. Następnie został wygłoszony przez Krzysztofa Wysockiego (historyka, przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz Ireneusza Krzyżanowskiego ( Przewodniczącego Inicjatywy Obywatelskiej „Prawda – Pamięć – Przebaczenie” ) wykład, dotyczący Golgoty Wschodu ,, KATYŃ-1940”. Po spotkaniu można było obejrzeć wystawę poświęconą okupacji sowieckiej i losom Polaków w ZSRR przygotowaną przez Biuro Edukacji Publicznej IPN oraz wystawę prac naszych uczniów Katyń - pamiętamy.

 

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA PATRONATU NAD POMNIKIEM KATYŃ - 1940

Album foto

 

   W niedzielę 17 kwietnia 2016 r. odbyła się uroczystość zakończenia honorowego patronatu nad pomnikiem Katyń-1940, sprawowanego przez nasze gimnazjum od kwietnia 2015 i przekazania tego zaszczytnego zadania Zespołowi Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego, podczas której modliliśmy się w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i ojczyzny. W liturgii, uświetnionej pieśniami w wykonaniu chóru Via Musica, wzięły udział licznie przybyłe poczty sztandarowe otwockich władz samorządowych, organizacji kombatanckich, instytucji społecznych i szkół. Po mszy świętej nastąpiło uroczyste przejście pod pomnik Katyń-1940, gdzie gości powitała Pani Dyrektor Agnieszka Skolimowska, która podsumowała roczny patronat sprawowany przez naszą szkołę nad pomnikiem a przede wszystkim nad pamięcią o polskich bohaterach, którzy poświęcili swoje życie walce o wolność i honor naszej ojczyzny. O heroizmie polskich żołnierzy i obowiązku pamięci o nich mówili także w swoich wystąpieniach nasi goście, m.in. Pan Zbigniew Szczepaniak, Prezydent Otwocka, Pan Krzysztof Boczarski, Członek Zarządu Powiatu Otwockiego, a także gość specjalny Pani Małgorzata Wypych, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość nasza była również okazją do złożenia na ręce Pani poseł aktu wdzięczności dla jej małżonka, świętej pamięci Pawła Wypycha, ministra w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który przyczynił się do powstania pomnika. Akt wręczył Przewodniczący Inicjatywy Obywatelskiej „Prawda-Pamięć-Przebaczenie” Pan Ireneusz Krzyżanowski. Najważniejszym punktem uroczystości była ceremonia przekazania honorowego patronatu nad pomnikiem Katyń-1940, Zespołowi Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Na ręce Pana Dyrektora Henryka Matoska, przekazana została statuetka, będąca kopią pomnika, a symbolizująca patronat, sprawowany przez szkoły powiatu otwockiego. Następnie odbyła się uroczysta zmiana pocztów pełniących wartę przy pomniku Katyń-1940. Niezwykle wzruszającym momentem był apel poległych, odczytany przez Panią Różę Wawrzynowicz-Billip, przedstawicielkę Rodzin Katyńskich, córkę zamordowanego w Katyniu, Urbana Wawrzynowicza, otwockiego nauczyciela i żołnierza. Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny pt. „Do ciebie wołam, człowieku…” wykorzystujący fragmenty „Tryptyku rzymskiego” Karola Wojtyły. Piękne wykonanie wierszy i pieśni patriotycznych wywołało wzruszenie na wielu twarzach. Na koniec uroczystości w hołdzie pomordowanym złożone zostały biało-czerwone kwiaty i zapalone znicze pamięci.Była też chwila na wspólne pamiątkowe zdjęcie, na rozmowy i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację naszej uroczystości.