Nawigacja

Nadanie imienia

Na początku roku szkolnego 2009/2010 w Gimnazjum nr 2 zrodziła się inicjatywa nadania imienia naszej szkole. W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest przypominanie o autorytetach, dlatego wybór patrona nie może być przypadkowy. Bardzo ważne w tej kwestii jest zintegrowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców. W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród uczniów na patrona naszej szkoły została wybrana pani Irena Sendlerowa. Ostateczny wybór uczniów został potwierdzony przez głosowanie Rady Pedagogicznej oraz opinię Rady Rodziców. Od tego momentu został powołany komitet organizacyjny ds. nadania imienia szkoły.

W dniu 15 marca 2010 roku w czasie uroczystej Sesji Rady Miasta radni jednogłośnie zadecydowali o nadaniu imienia Ireny Sendlerowej Gimnazjum nr 2 w Otwocku. W tym samym dniu przyznano pani Irenie tytuł Honorowego obywatela Miasta, który wraz symbolicznym kluczem odebrała córka -  pani Janina Zgrzembska.

   

     Piątek 22 października 2010 roku  to wyjątkowy dzień w historii Gimnazjum nr 2 w Otwocku. Ten dzień wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice , zaproszeni goście zapamiętają  jako wyjątkowy i pełen wrażeń. Gimnazjaliści wraz z nauczycielami zebrali się pod budynkiem szkoły o godzinie 9-tej i stamtąd przemaszerowali do kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie. Tutaj o godzinie 9.30 odbyła się uroczysta msza święta , której przewodniczył ks. Jan Gołąbek. Podczas uroczystej ceremonii  poświęcenia sztandaru Gimnazjum nr 2 obecni byli  nauczyciele i rodzice. Oprawa muzyczna, nad którą opiekę sprawowały siostra Mariola i s. Gregoria, uświetniły całą uroczystość.

Album foto

    Następnie o godzinie 11-tej rozpoczęły się uroczystości szkolne. Przedstawiciele szkoły witali gości przy wejściu rozdając pamiątkowe foldery „Rok Ireny Sendlerowej w Otwocku”.     Uroczystą  galę rozpoczęło przemówienie pani dyrektor Agnieszki Skolimowskiej dla której praca w szkole to „film z tylko dobrymi wspomnieniami , pełnymi uśmiechniętych uczniów i  nauczycieli”. Po krótkim wspomnieniu historii Gimnazjum  pani dyrektor przedstawiła dwie uczennice Martynę Dzierżanowską i Aleksandrę Łysik, dzięki ich zaangażowaniu  wszyscy poznali postać przyszłej patronki szkoły. ”Do szczęścia  brakowało nam patrona” – powiedziała dyrektor szkoły. Decyzja o wybraniu Ireny Sendlerowej na patrona gimnazjum  została zaakceptowana przez Urząd Miasta w dniu 15 marca 2010. Na ręce pani dyrektor  wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka, p. Czesław Woszczyk wręczył Akt Nadania Szkole imienia Ireny Sendlerowej.  

    Po uroczystym odśpiewaniu hymnu wszyscy zebrani byli świadkami przekazania sztandaru z rąk rodziców i nauczycieli uczniom Gimnazjum nr 2. Uczniowie ślubowali „dbać o dobre imię szkoły, szanować pracowników, być otwartym na drugiego człowieka”. Rodzice i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie złożyli Akt Fundacyjny Sztandaru. Wspólna recytacja Psalmu 23, którą poprowadzili naczelny rabin Polski Michael Schudrich i ksiądz  Jan Gołąbek  zakończyła część oficjalną uroczystości.

      W tym szczególnym dniu gościliśmy  córkę Ireny Sendlerowej – panią Janinę Zgrzembską. Wspominając swoją matkę p. Zgrzembska powiedziała, że jest bardzo wzruszona uroczystością, tym bardziej , że Otwock był bardzo bliski Irenie Sendlerowej. „Z Otwockiem związane były najważniejsze maksymy  z którymi Mama poszła w świat: miłość, tolerancja i pokora. Nie dostała Nobla,  ale  dla niej każda szkoła jej imienia to Nobel. Tolerancja i Nobel to wyznaczniki , które powinny towarzyszyć młodzieży..”.

    Naczelny rabin Polski M. Schudrich opowiedział wszystkim jak wyglądały spotkania z Ireną Sendlerową, która miała czas dla każdego, o wszystkich pamiętała i zawsze interesowała się  ludźmi, nawet jeśli spotkała się z nimi tylko kilka razy w życiu. Powinniśmy zapamiętać, że  „dobro ludziom pomaga a zło szkodzi” i takie przesłanie powinno nam przyświecać.

Wśród wielu gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli:

Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej

Monika Chruściel i Joanna Sobolewska – Pyz – bliskie znajome Ireny Sendlerowej

przedstawiciele szkół sendlerowskich: Gimnazjum nr 23 i Gimnazjum nr 61 w Warszawie. 

przedstawiciel Kuratorium Oświaty – Andrzej Kulmatycki

naczelny Rabin Polski Michael Schudrich

proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku ks. Jan Gołąbek

wiceprzewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej – Grażyna Majer

wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów – Zbigniew Nosowski

przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu – Anna Drabik

wiceprzewodnicząca Żydowskiego Instytutu Historycznego – Edyta Kurek 

przedstawiciele Urzędu Miasta Otwocka i Oświaty Miejskiej: prezydent miasta Zbigniew Szczepaniak, dyrektor Oświaty Miejskiej Robert Rataj, wiceprzewodniczący Rady Miasta Czesław Woszczyk, kierownik Wydziału Kultury Olga Wileńska, radni miejscy, dyrektorzy szkół i przedszkoli

przedstawiciele władz powiatowych: starosta Krzysztof  Boczarski, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof  Szczegielniak, dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska – Smółka, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych

przedstawiciele rodzin „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji

      Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznak Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przez prezesa otwockiego TPD, Czesława Ziemińskiego.   Kapituła Odznaczeń Zarządu Głównego TPD uhonorowała tytułem „Przyjaciel Dziecka” nauczycieli: p. A. Skolimowską, p. B. Kolbe, s. M. Michalak, p. J. Bednarz, p. W. Niewińską.

   Po części oficjalnej wszyscy mogliśmy obejrzeć przepiękną i wzruszającą inscenizację poświęconą Irenie Sendlerowej i ratowanym dzieciom. ”Ktokolwiek ratuje jedno życie, jakby ratował cały świat... ocalenie życia człowieka to ocalenie jego przyszłych pokoleń...” Uczniowie naszego Gimnazjum dzięki muzyce, poezji i swojej grze  aktorskiej przenieśli widzów w czas II wojny i pokazali los dzieci. Wielu naszych znamienitych gości miało łzę w oku i gratulowało przepięknie przygotowanej uroczystości.

Album foto

     Na dzień Nadania Imienia naszej szkole przygotowane zostały dwie wystawy. Pierwsza poświecona Irenie Sendlerowej, jej życiu i działalności, udostępniona nam przez Muzeum Ziemi Otwockiej. „Przybyli odeszli...  są Żydzi polscy” to z kolei  wystawa  poświęcona kulturze żydowskiej i holocaustowi wypożyczona przez Żydowski  Instytut Historyczny.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu święta szkoły, a w  szczególności Urzędowi Miasta  Otwocka.

Album foto


Nadanie imienia naszej szkole w internecie:

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu

Urząd Miasta Otwocka

Nawigacja