Nawigacja

 

 

                                           DYREKTOR SZKOŁY

                                                           Jolanta Smuniewska

                                           WICEDYREKTORZY

                                                       EleniFilipiuk-Adamos

                                                       Małgorzata Żywek

NASI NAUCZYCIELE

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Edyta Kamińska

Agata Sitek

Renata Kuśmirek

Małgorzata Żywek

 Emilia Mazek

Klaudia Piesiewicz

Kinga Drewniak

Małgorzata Piesiewicz

Anna Żelazko

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dorota Sychowiec

Mikołaj Dybikowski

         JĘZYK POLSKI

Jolanta Smuniewska

Urszula Boratyńska

Anna Kucharska

Natalia Lewicka -Wilczek

  JĘZYK NIEMIECKI

Otylia Skoczek

 

    JĘZYK FRANCUSKI 

Ilona Rytel-Baniak

 

  JĘZYK ANGIELSKI

Renata Błach

Katarzyna Siciarz

Paweł Dziliński

         MATEMATYKA

Wioleta Nicińska

Elżbieta Łysik

Joanna Trzaskowska

INFORMATYKA

Ewa Rychalska

 

     FIZYKA

     Grażyna Maj

 

     CHEMIA

     Maria Badowska

 

GEOGRAFIA

Andrzej Ostanek

 

HISTORIA

Monika Czerska

 

WIEDZ O SPOŁECZEŃSTWIE

Andrzej Połosak

 

MUZYKA

Agnieszka Dworakowska

 

PLASTYKA i TECHNIKA

Małgorzata Rajczykowska

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Andrzej Ostanek

 

PRZYRODA  I BILOOGIA

Ewelina Porwit

 

RELIGIA

Magdalena Halida - siostra Joanna

Magdalena Gorska

ETYKA

Anna Kucharska

Natalia Lewicka -Wilczek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Anna Dębska

Monika Majkowska

Magdalena Słupska

Hubert Bieniewicz

Paweł Łyżwa

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Eleni Filipiuk-Adamos

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Eleni Filipiuk-Adamos

Małgorzata Rajczykowska

DORADZTWO ZAWODOWE

Anna Strużyńska

 

BIBLIOTEKA

Joanna Cywińska

Danuta Żelazko

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

Iwona Florczak

Wiesława Niewińska

Paulina Stelmach

Anna Strużyńska