Nawigacja

kontakt SUKCESY 2017/2018 ZIMOWA PIGUŁKA ZDROWIA PROGRAM SKS UMIEM PŁYWAĆ_2018

 

Uczniowski Klub Sportowy

Jastrzębie- Śródborów

Otwock

 

Adres: ul. Poniatowskiego 47/49, 05-400 Otwock

E-mail:    gim2wf@wp.pl

NIP : 5322068779

Regon : 367195226

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie kultury fizycznej

bank i numer konta : BGŻ BNP PARIBAS: 91 1600 1462 1834 7393 3000 0001 z dopiskiem darowizna na cele statutowe

członkowie zarzadu UKS Jastrzębie Śródborów: 

PAWEŁ ŁYŻWA - PREZES
ANNA DĘBSKA - SEKRETARZ
ANDRZEJ OSTANEK - SKARBNIK

Misja Klubu:

Misją Uczniowskiego Klubu Sportowego Jastrzębie - Śródborów Otwock jest rozwijanie i promowanie tchoukballa w regionie, zarówno poprzez dążenie do jak najwyższego poziomu sportowego klubowych drużyn, jak i budowanie odpowiednich warunków do prawidłowego, długofalowego i nowoczesnego szkolenia tchoukbalowej młodzieży z zachowaniem zasad fair play oraz jej wychowania w duchu sportowej rywalizacji i zgodnie z zasadami ujętymi w klubowym kodeksie etycznym. Chcemy prezentować sport, w szczególności tchoukball, jako sposób realizacji aspiracji w zakresie współzawodnictwa sportowego, osiągania sukcesów w wyniku wzajemnej współpracy oraz uzyskania akceptacji w grupie rówieśniczej. Chcemy, aby gra w tchoukballa kształtowała charakter przynosząc korzyści nie tylko w dniu dzisiejszym, ale także i w dalekiej przyszłości.

Pragniemy również by ten piękny sport był źródłem radości i spełnienia dla młodzieży, zarówno na boisku jak i poza nim.

Celem Klubu jest:

  1. Planowanie i organizowanie pozaszkolnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
  2. Rozwijanie różnych form popularyzacji tchoukballa środowisku dzieci i młodzieży,
  3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania,
  4. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozaszkolnych.

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

UKS Jastrzębie - Śródborów Otwock jest stowarzyszeniem działającym od 30 marca 2017 roku, ale mimo tak krótkiego stażu klubu, jego zawodnicy odnieśli już znaczące sukcesy sportowe na arenie powiatu otwockiego oraz Polski. Jednym z najistotniejszych osiągnięć było siódme miejsce w Tchoukballowym Pucharze Polski, kwiecień 2017  w kategorii open, oraz 4 miejsce w I Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka, marzec 2017r. , 6 miejsce w I Mistrzostwach Mazowsza w Tchoukballu plażowym czerwiec 2017 oraz 2 miejsce w Otwartych Młodzieżowych Mistrzostwach Mazowsza wTchoukballu halowym grudzień 2017r.

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat:

Stowarzyszenie UKS Jastrzębie - Śródborów Otwock jest organizacją powstałą wyłącznie dla młodzieży, gdzie młodzi adepci tchoukballa mogą rozwijać swoje umiejętności, poznawać swoich rówieśników oraz uczyć się zdrowego trybu życia poprzez ruch i odpowiednie odżywianie. Wszelkie działania klubu są ukierunkowane przede wszystkim na młodzież z terenu miasta Otwocka w wieku do 18 lat. Oferta tchoukballowa stowarzyszenia jest dostępna dla wszystkich młodych osób z terenu Otwocka i okolic, ponieważ klub jest cały czas otwarty na nowych adeptów tego sportu i prowadzi stale dodatkowe nabory do zespołów klubowych.

 

 

„Celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz współpraca na rzecz budowania harmonijnego społeczeństwa”

 – ta idea przyświecała dr. Hermannowi Brandtowi, szwajcarskiemu lekarzowi medycyny sportowej, który w roku 1970 stworzył tchoukball. Reguły gry eliminują nieczyste zagrania i bezcelową agresję – atak i obrona ukierunkowane są na piłkę,   a nie na zawodnika drużyny przeciwnej.

Tchoukball to świetna gra zespołowa dla wszystkich – nie wymaga szczególnych warunków fizycznych; podstawowe ruchy są proste i naturalne, oparte na biegu, podaniach, chwytach i rzutach. Bezkontaktowy charakter tej dyscypliny sprawia, że w tchoukball można grać w mieszanych składach, zarówno pod względem płci, jak     i wieku.

 

Tchoukball warto wprowadzać  do programu wychowania fizycznego ponieważ:

• jest pozbawiony agresji,

• możliwość wystąpienia kontuzji ogranicza się do minimum,

• dostarcza wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

• można w nią grać na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym (również trawiastym i piaszczystym )

Skrócone zasady gry :

• gra rozgrywana przy użyciu piłki oraz specjalnych bramek

• Punkt zdobywa się poprzez odbicie piłki od bramki tak , aby upadła ona na pole gry, z wyjątkiem pola bramkowego.

• zadaniem drużyny broniącej jest złapać piłkę, zanim dotknie ona nawierzchni boiska.

 • Można atakować na każdą bramkę ponieważ nie ma przypisanych połów boiska do drużyny.

Zawodnik może wykonać:

• maksymalnie 3 podania, przed rzutem na bramkę

• Zawodnik będący w posiadaniu piłki może przetrzymywać ją nie dłużej niż 3 sekundy

• maksymalnie 3 kroki przed podaniem lub oddaniem strzału na bramkę.

Zawodnik nie może:

• kozłować piłki

• przechwytywać podań drużyny przeciwnej

• ograniczać przeciwnikom swobody rzucania i chwytania piłki oraz poruszania się po boisku

• przetrzymywać piłki dłużej niż 3 sekundy

• zagrywać nogą